CÔNG TY Tất cả
Tập đoàn Xăng dầu Việt Nam
Doanh thu: 153.697 tỉ đồng
Vốn hóa: 81.812 tỉ đồng
CTCP Đầu tư Thế giới Di động
Doanh thu: 66.340 tỉ đồng
Vốn hóa: 34.485 tỉ đồng
CTCP Vàng Bạc Đá quý Phú Nhuận
Doanh thu: 10.977 tỉ đồng
Vốn hóa: 19.999 tỉ đồng
CTCP Tập đoàn Đất Xanh
Doanh thu: 2.879 tỉ đồng
Vốn hóa: 10.891 tỉ đồng
CTCP Đầu tư Nam Long
Doanh thu: 3.161 tỉ đồng
Vốn hóa: 6.415 tỉ đồng
CTCP Đầu tư và Kinh doanh nhà Khang Điền
Doanh thu: 3.054 tỉ đồng
Vốn hóa: 13.710 tỉ đồng
CTCP Xây dựng Hoà Bình
Doanh thu: 16.037 tỉ đồng
Vốn hóa: 5.155 tỉ đồng
CTCP Xây dựng Coteccons
Doanh thu: 27.153 tỉ đồng
Vốn hóa: 11.735 tỉ đồng
Công ty Đầu tư Hạ tầng Kỹ thuật TP.HCM
Doanh thu: 2.041 tỉ đồng
Vốn hóa: 7.560 tỉ đồng
CTCP Tập đoàn Hòa Phát
Doanh thu: 46.161 tỉ đồng
Vốn hóa: 84.035 tỉ đồng
CTCP Thép Nam Kim
Doanh thu: 12.619 tỉ đồng
Vốn hóa: 2.808 tỉ đồng
CTCP Tập đoàn Hoa Sen
Doanh thu: 26.149 tỉ đồng
Vốn hóa: 5.074 tỉ đồng
Công ty Cổ phần FPT
Doanh thu: 42.658 tỉ đồng
Vốn hóa: 32.759 tỉ đồng
CTCP Pymepharco
Doanh thu: 1.622 tỉ đồng
Vốn hóa: 5.381 tỉ đồng
CTCP Traphaco
Doanh thu: 1.870 tỉ đồng
Vốn hóa: 3.461 tỉ đồng
CTCP Dược Hậu Giang
Doanh thu: 4.062 tỉ đồng
Vốn hóa: 14.081 tỉ đồng
CTCP Hàng không VietJet
Doanh thu: 42.303 tỉ đồng
Vốn hóa: 88.915 tỉ đồng
CTCP Tập đoàn Container Việt Nam
Doanh thu: 1.303 tỉ đồng
Vốn hóa: 1.704 tỉ đồng
CTCP Dịch vụ Hàng hoá Nội Bài
Doanh thu: 720 tỉ đồng
Vốn hóa: 2.559 tỉ đồng
CTCP Vận tải Dầu khí
Doanh thu: 6.147 tỉ đồng
Vốn hóa: 5.066 tỉ đồng
CTCP Gemadept
Doanh thu: 3.983 tỉ đồng
Vốn hóa: 7.928 tỉ đồng
Ngân hàng TMCP Á Châu
Doanh thu: 8.458 tỉ đồng
Vốn hóa: 48.260 tỉ đồng
Ngân hàng TMCP Ngoại thương Việt Nam
Doanh thu: 21.937 tỉ đồng
Vốn hóa: 211.189 tỉ đồng
Ngân hàng TMCP Công thương Việt Nam
Doanh thu: 27.072 tỉ đồng
Vốn hóa: 111.144 tỉ đồng
Ngân hàng TMCP Quân đội
Doanh thu: 11.218 tỉ đồng
Vốn hóa: 56.281 tỉ đồng
Ngân hàng TMCP VPBank
Doanh thu: 20.614 tỉ đồng
Vốn hóa: 75.170 tỉ đồng
CTCP Chứng khoán Bản Việt
Doanh thu: 1.536 tỉ đồng
Vốn hóa: 12.238 tỉ đồng
CTCP Chứng khoán TP.HCM
Doanh thu: 1.537 tỉ đồng
Vốn hóa: 9.264 tỉ đồng
CTCP Chứng khoán SSI
Doanh thu: 2.898 tỉ đồng
Vốn hóa: 17.745 tỉ đồng
Tập đoàn Bảo Việt
Doanh thu: 24.024 tỉ đồng
Vốn hóa: 69.408 tỉ đồng
Tổng công ty Khí – CTCP
Doanh thu: 64.522 tỉ đồng
Vốn hóa: 226.994 tỉ đồng
CTCP Điện lực Dầu khí Nhơn Trạch 2
Doanh thu: 6.761 tỉ đồng
Vốn hóa: 9.126 tỉ đồng
CTCP Nhiệt điện Phả Lại
Doanh thu: 6.235 tỉ đồng
Vốn hóa: 5.963 tỉ đồng
CTCP Tập đoàn Vingroup
Doanh thu: 89.350 tỉ đồng
Vốn hóa: 348.177 tỉ đồng
CTCP Phú Tài
Doanh thu: 3.971 tỉ đồng
Vốn hóa: 3.172 tỉ đồng
CTCP Tập đoàn Thiên Long
Doanh thu: 2.497 tỉ đồng
Vốn hóa: 4.853 tỉ đồng
CTCP Pin Ắc quy Miền Nam
Doanh thu: 2.612 tỉ đồng
Vốn hóa: 1.924 tỉ đồng
TCT CP Thiết bị điện Việt Nam
Doanh thu: 11.984 tỉ đồng
Vốn hóa: 9.658 tỉ đồng
CTCP Tập đoàn PAN
Doanh thu: 4.074 tỉ đồng
Vốn hóa: 7.546 tỉ đồng
CTCP Vĩnh Hoàn
Doanh thu: 8.151 tỉ đồng
Vốn hóa: 4.938 tỉ đồng
CTCP Hóa chất Cơ bản Miền Nam
Doanh thu: 1.465 tỉ đồng
Vốn hóa: 1.693 tỉ đồng
CTCP Vicostone
Doanh thu: 4.352 tỉ đồng
Vốn hóa: 17.952 tỉ đồng
CTCP Xi măng Hà Tiên 1
Doanh thu: 8.208 tỉ đồng
Vốn hóa: 4.998 tỉ đồng
CTCP Tập đoàn Kido
Doanh thu: 7.016 tỉ đồng
Vốn hóa: 7.394 tỉ đồng
TCT CP Bia Rượu Nước giải khát Sài Gòn
Doanh thu: 34.193 tỉ đồng
Vốn hóa: 160.320 tỉ đồng
CTCP Sữa Việt Nam
Doanh thu: 51.041 tỉ đồng
Vốn hóa: 255.419 tỉ đồng
CTCP Tập đoàn Masan
Doanh thu: 37.621 tỉ đồng
Vốn hóa: 100.767 tỉ đồng
CTCP Cơ điện lạnh
Doanh thu: 4.995 tỉ đồng
Vốn hóa: 11.410 tỉ đồng
CTCP Nhựa Bình Minh
Doanh thu: 3.824 tỉ đồng
Vốn hóa: 4.912 tỉ đồng
CTCP Nhựa Thiếu niên Tiền Phong
Doanh thu: 4.430 tỉ đồng
Vốn hóa: 4.819 tỉ đồng
CÔNG TY Bán lẻ
Tập đoàn Xăng dầu Việt Nam
Doanh thu: 153.697 tỉ đồng
Vốn hóa: 81.812 tỉ đồng
CTCP Đầu tư Thế giới Di động
Doanh thu: 66.340 tỉ đồng
Vốn hóa: 34.485 tỉ đồng
CTCP Vàng Bạc Đá quý Phú Nhuận
Doanh thu: 10.977 tỉ đồng
Vốn hóa: 19.999 tỉ đồng
CÔNG TY Bất động sản & xây lắp, hạ tầng
CTCP Tập đoàn Đất Xanh
Doanh thu: 2.879 tỉ đồng
Vốn hóa: 10.891 tỉ đồng
CTCP Đầu tư Nam Long
Doanh thu: 3.161 tỉ đồng
Vốn hóa: 6.415 tỉ đồng
CTCP Đầu tư và Kinh doanh nhà Khang Điền
Doanh thu: 3.054 tỉ đồng
Vốn hóa: 13.710 tỉ đồng
CTCP Xây dựng Hoà Bình
Doanh thu: 16.037 tỉ đồng
Vốn hóa: 5.155 tỉ đồng
CTCP Xây dựng Coteccons
Doanh thu: 27.153 tỉ đồng
Vốn hóa: 11.735 tỉ đồng
Công ty Đầu tư Hạ tầng Kỹ thuật TP.HCM
Doanh thu: 2.041 tỉ đồng
Vốn hóa: 7.560 tỉ đồng
CÔNG TY Công nghệ
Công ty Cổ phần FPT
Doanh thu: 42.658 tỉ đồng
Vốn hóa: 32.759 tỉ đồng
CÔNG TY Dược phẩm
CTCP Pymepharco
Doanh thu: 1.622 tỉ đồng
Vốn hóa: 5.381 tỉ đồng
CTCP Traphaco
Doanh thu: 1.870 tỉ đồng
Vốn hóa: 3.461 tỉ đồng
CTCP Dược Hậu Giang
Doanh thu: 4.062 tỉ đồng
Vốn hóa: 14.081 tỉ đồng
CÔNG TY Hàng gia dụng
CTCP Tập đoàn Thiên Long
Doanh thu: 2.497 tỉ đồng
Vốn hóa: 4.853 tỉ đồng
CTCP Pin Ắc quy Miền Nam
Doanh thu: 2.612 tỉ đồng
Vốn hóa: 1.924 tỉ đồng
TCT CP Thiết bị điện Việt Nam
Doanh thu: 11.984 tỉ đồng
Vốn hóa: 9.658 tỉ đồng
CTCP Hóa chất Cơ bản Miền Nam
Doanh thu: 1.465 tỉ đồng
Vốn hóa: 1.693 tỉ đồng
CÔNG TY Logistics
CTCP Hàng không VietJet
Doanh thu: 42.303 tỉ đồng
Vốn hóa: 88.915 tỉ đồng
CTCP Tập đoàn Container Việt Nam
Doanh thu: 1.303 tỉ đồng
Vốn hóa: 1.704 tỉ đồng
CTCP Dịch vụ Hàng hoá Nội Bài
Doanh thu: 720 tỉ đồng
Vốn hóa: 2.559 tỉ đồng
CTCP Vận tải Dầu khí
Doanh thu: 6.147 tỉ đồng
Vốn hóa: 5.066 tỉ đồng
CTCP Gemadept
Doanh thu: 3.983 tỉ đồng
Vốn hóa: 7.928 tỉ đồng
CÔNG TY Nông nghiệp
CTCP Tập đoàn PAN
Doanh thu: 4.074 tỉ đồng
Vốn hóa: 7.546 tỉ đồng
CTCP Vĩnh Hoàn
Doanh thu: 8.151 tỉ đồng
Vốn hóa: 4.938 tỉ đồng
CÔNG TY Tài chính
Ngân hàng TMCP Á Châu
Doanh thu: 8.458 tỉ đồng
Vốn hóa: 48.260 tỉ đồng
Ngân hàng TMCP Ngoại thương Việt Nam
Doanh thu: 21.937 tỉ đồng
Vốn hóa: 211.189 tỉ đồng
Ngân hàng TMCP Công thương Việt Nam
Doanh thu: 27.072 tỉ đồng
Vốn hóa: 111.144 tỉ đồng
Ngân hàng TMCP Quân đội
Doanh thu: 11.218 tỉ đồng
Vốn hóa: 56.281 tỉ đồng
Ngân hàng TMCP VPBank
Doanh thu: 20.614 tỉ đồng
Vốn hóa: 75.170 tỉ đồng
CTCP Chứng khoán Bản Việt
Doanh thu: 1.536 tỉ đồng
Vốn hóa: 12.238 tỉ đồng
CTCP Chứng khoán TP.HCM
Doanh thu: 1.537 tỉ đồng
Vốn hóa: 9.264 tỉ đồng
CTCP Chứng khoán SSI
Doanh thu: 2.898 tỉ đồng
Vốn hóa: 17.745 tỉ đồng
Tập đoàn Bảo Việt
Doanh thu: 24.024 tỉ đồng
Vốn hóa: 69.408 tỉ đồng
CÔNG TY Thực phẩm
CTCP Tập đoàn Kido
Doanh thu: 7.016 tỉ đồng
Vốn hóa: 7.394 tỉ đồng
TCT CP Bia Rượu Nước giải khát Sài Gòn
Doanh thu: 34.193 tỉ đồng
Vốn hóa: 160.320 tỉ đồng
CTCP Sữa Việt Nam
Doanh thu: 51.041 tỉ đồng
Vốn hóa: 255.419 tỉ đồng
CÔNG TY Tiện ích
Tổng công ty Khí – CTCP
Doanh thu: 64.522 tỉ đồng
Vốn hóa: 226.994 tỉ đồng
CTCP Điện lực Dầu khí Nhơn Trạch 2
Doanh thu: 6.761 tỉ đồng
Vốn hóa: 9.126 tỉ đồng
CTCP Nhiệt điện Phả Lại
Doanh thu: 6.235 tỉ đồng
Vốn hóa: 5.963 tỉ đồng
CÔNG TY Vật liệu
CTCP Tập đoàn Hòa Phát
Doanh thu: 46.161 tỉ đồng
Vốn hóa: 84.035 tỉ đồng
CTCP Thép Nam Kim
Doanh thu: 12.619 tỉ đồng
Vốn hóa: 2.808 tỉ đồng
CTCP Tập đoàn Hoa Sen
Doanh thu: 26.149 tỉ đồng
Vốn hóa: 5.074 tỉ đồng
CTCP Vicostone
Doanh thu: 4.352 tỉ đồng
Vốn hóa: 17.952 tỉ đồng
CTCP Xi măng Hà Tiên 1
Doanh thu: 8.208 tỉ đồng
Vốn hóa: 4.998 tỉ đồng
CTCP Nhựa Bình Minh
Doanh thu: 3.824 tỉ đồng
Vốn hóa: 4.912 tỉ đồng
CTCP Nhựa Thiếu niên Tiền Phong
Doanh thu: 4.430 tỉ đồng
Vốn hóa: 4.819 tỉ đồng
CÔNG TY Đa ngành
CTCP Tập đoàn Vingroup
Doanh thu: 89.350 tỉ đồng
Vốn hóa: 348.177 tỉ đồng
CTCP Phú Tài
Doanh thu: 3.971 tỉ đồng
Vốn hóa: 3.172 tỉ đồng
CTCP Tập đoàn Masan
Doanh thu: 37.621 tỉ đồng
Vốn hóa: 100.767 tỉ đồng
CTCP Cơ điện lạnh
Doanh thu: 4.995 tỉ đồng
Vốn hóa: 11.410 tỉ đồng